Skip to content

Bij Kabouters Kinderopvang VOF is het beleid er op gericht het kind dagelijks te bieden wat het nodig heeft. In de hechte groep wordt het individu niet uit het oog verloren.

Elk kind wordt doorgaand geobserveerd en steeds wordt het handelen afgestemd op de behoefte en de ontwikkeling van het kind van dat moment. Alle activiteiten worden gedifferentieerd aangeboden. Als we gaan verven dan is de hele groep samen lekker met verf bezig maar het ene kind wordt gestimuleerd kleuren te mengen. met een ander kind wordt vooral veel gepraat over wat het kind aan het doen is, weer een ander oefent met het vasthouden van de kwast en de kleinste speelt met de vingers in de verf of verfrommeld alleen het papier. Allemaal aan het verven maar op geheel eigen manier. Samen Anders! Leren dat iedereen zichzelf is in de groep. Respecteren dat de ander andere behoeften en eigenschappen heeft en toch net zo belangrijk is voor de groep.

Uw kind krijgt dus altijd activiteiten aangeboden die op zijn of haar lijf geschreven zijn. Uw kind krijgt precies wat het nodig heeft. Wij hebben niet 1 pedagogiek die we op alle kinderen toepassen, elk kind krijgt een pedagogische begeleiding op maat.

Ook de behoefte en de wensen van de ouders staan centraal. Er is veel en intensieve communicatie waardoor Kabouters een goed beeld krijgt van de visie en de voorkeuren van de ouders. Hierdoor wordt het mogelijk samen te werken in de opvoeding van het kind. De ouders hebben veel inspraak en invloed op het handelen van de medewerkers van Kabouters. Samen maken we een handelingsplan wat steeds uitgebreid geëvalueerd wordt.