Skip to content

Beleid & Visie Het hoe en waarom van kabouters

Bij Kabouters Kinderopvang is het beleid er op gericht het kind dagelijks te bieden wat het nodig heeft. In de hechte groep wordt het individu niet uit het oog verloren. Elk kind wordt doorgaand geobserveerd en steeds wordt het handelen afgestemd op de behoefte en de ontwikkeling van het kind van dat moment. Alle activiteiten worden gedifferentieerd aangeboden. Als we gaan verven dan is de hele groep samen lekker met verf bezig maar het ene kind wordt gestimuleerd kleuren te mengen. met een ander kind wordt vooral veel gepraat over wat het kind aan het doen is, weer een ander oefent met het vasthouden van de kwast en de kleinste speelt met de vingers in de verf of verfrommeld alleen het papier. Allemaal aan het verven maar op geheel eigen manier. Samen Anders! Leren dat iedereen zichzelf is in de groep. Respecteren dat de ander andere behoeften en eigenschappen heeft en toch net zo belangrijk is voor de groep.


Uw kind krijgt dus altijd activiteiten aangeboden die op zijn of haar lijf geschreven zijn. Uw kind krijgt precies wat het nodig heeft. Wij hebben niet 1 pedagogiek die we op alle kinderen toepassen, elk kind krijgt een pedagogische begeleiding op maat.

Ook de behoefte en de wensen van de ouders staan centraal. Er is veel en intensieve communicatie waardoor Kabouters een goed beeld krijgt van de visie en de voorkeuren van de ouders. Hierdoor wordt het mogelijk samen te werken in de opvoeding van het kind. De ouders hebben veel inspraak en invloed op het handelen van de medewerkers van Kabouters. Samen maken we een handelingsplan wat steeds uitgebreid geëvalueerd wordt.

Kabouters Kinderopvang kent een unieke overstapregeling. Mocht u niet tevreden zijn over uw huidige opvang en zou u eigenlijk graag willen opzeggen dan is Kabouters zeker iets voor u! Als er een opzegtermijn is bij de huidige kinderopvang kan Kabouters, in overleg met de ouders, tijdens deze opzegtermijn gratis kinderopvang verlenen. Het kind kan op deze manier direct na opzegging (als dit zo tevoren is afgesproken tussen Kabouters en de ouders) starten bij Kabouters Kinderopvang (altijd na overleg van bewijs van opzegging met hierin vernoemd de opzegtermijn). De betaling aan de vorige kinderopvang kan gewoon plaatsvinden zonder dat het kind nog langer bij deze opvang hoeft te verblijven.


Zo worden dubbele kosten voorkomen. Ook worden ongemakkelijk situaties voorkomen met de opgezegde kinderopvang tijdens de maand(en) van de opzegtermijn. Het is soms niet prettig na de opzegging, die gepaard kan gaan met het uiten van kritiek naar de opvang, uw kind nog 1 of 2 maanden naar de opvang te brengen. Nu kunt u vrij uw mening ventileren en het verblijf van uw kind evalueren met de opvang, waarna u het direct kunt afsluiten en de opvangdag daarna al kunt starten bij Kabouters.

Beelden Foto's & frutsels van de kleintjes

Om een goede indruk te krijgen van de gang van zaken op de groep bij Kabouters Kinderopvang hebben we wat foto’s toegevoegd.
De meeste ouders geven ons toestemming om een foto van hun kind op de site te plaatsen, maar wij proberen toch zoveel mogelijk om kinderen onherkenbaar op de foto te krijgen.

Op ouderportaal, enkel toegankelijk voor onze klanten, plaatsen wij dagelijks ongeveer 10 tot 20 foto’s van onze activiteiten. Zo krijgen ouders altijd een goed beeld van de dag van hun kind bij Kabouters.
Hier een greep uit die foto’s.

contact